Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Budokan Bonn e.V. i Oyama Karate trenuje na rzecz WOŚP Bonn.

Od każdej osoby zapisującej się na Oyama Karate w Bonn, na hasło WOŚP co miesiąc odprowadzana jest kwota 5€ na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

Trenujemy nie tylko dla własnego zdrowia, ale jednocześnie pomagamy innym.

Das große Orchester der Weihnachtshilfe

Der Budokan Bonn e.V. und Oyama Karate trainieren für „das große Orchester der Weihnachtshilfe Bonn“ .

Für jede Person, die sich unter dem Motto „des großen Orchesters der Weihnachtshilfe“ bei Oyama Karate in Bonn anmeldet, werden wir jeden Monat 5 € an „das große Orchester der Weihnachtshilfe“ spenden.

Wir trainieren nicht nur für unsere eigene Gesundheit, sondern helfen dabei auch den anderen.